Thông báo thay đổi địa chỉ hoạt động và giao dịch

  • 09:04, 28/05/2019
  • 1263

Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam xin trân trọng thông báo đến Quý đối tác, Quý khách hàng về việc thay đổi địa chỉ hoạt động và giao dịch như sau


THÔNG BÁO 

Kính gửi: Quý đối tác, Quý khách hàng

Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam xin trân trọng thông báo đến Quý đối tác, Quý khách hàng về việc thay đổi địa chỉ hoạt động và giao dịch như sau:

Kể từ ngày 27 tháng 05 năm 2019, Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam – CADIVI sẽ tạm thời chuyển sang địa điểm làm việc mới như sau:

Địa điểm cũ: Số 70 -72  Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa điểm mới: Tầng 5,6 số 30 -32 Yersin, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mọi thông tin giao dịch, lịch hẹn tại văn phòng hoặc thư phát, chuyển phát, hóa đơn…, Quý đối tác và Quý khách hàng vui lòng liên hệ tại địa điểm mới.

Thông báo này, được thay cho công văn và thư gửi tới Quý đối tác và Quý khách hàng. Mọi thông tin và hoạt động khác của chúng tôi, không có sự thay đổi. Trân trọng cảm ơn Quý đối tác và Quý khách hàng đã luôn đồng hành cùng CADIVI trong thời gian vừa qua.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe!

 

 

 

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

 

 

Lê Quang Định

 

 

Download công văn 3090/TB-HC tại đây