CÔNG TY CADIVI ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN TTCK VIỆT NAM 2017

  • 02:35, 28/11/2017
  • 2502

Vừa qua, Cổng Thông tin và Dữ liệu Tài chính – Chứng khoán Vietstock kết hợp với Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam (VAFE) và tạp chí điện tử Tài chính & cuộc sống (fili.vn) đã công bố kết quả cuộc khảo sát công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam 2017, theo đó công ty CADIVI đã đạt chuẩn về mức độ tuân thủ đúng và đầy đủ về nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam.


Kết quả khảo sát năm 2017 cho thấy: Có 114 DNNY đạt chuẩn công bố thông tin năm 2017, chiếm 16.96% tống số doanh nghiệp. Trong đó, Large Cap có 11 công ty, Mid Cap có 40 công ty và Small & Micro Cap có 63 công ty.

•Nhóm Large Cap có hoạt động quản trị công bố thông tin tốt nhất. Trong khi đó, Small & Micro Cap là nhóm có hoạt động quản trị công bố thông tin yếu nhất.

•Các doanh nghiệp thường vi phạm Tiêu chí khảo sát liên quan đến: Công bố Báo cáo tài chính, Đại hội đồng cổ đông và Báo cáo quản trị.

•DNNY đạt chuẩn công bố thông tin có hiệu quả hoạt động kinh doanh tốt hơn so với các doanh nghiệp không đạt chuẩn. Tỷ lệ lợi nhuận biên của nhóm DNNY đạt chuẩn công bố thông tin đạt 12.6% trong khi nhóm không đạt chuẩn chỉ đạt 5.9%.

•Doanh nghiệp đạt chuẩn công bố thông tin được thị trường chứng khoán quan tâm khi giá trị vốn hóa của 114 DNNY đạt chuẩn CBTT năm 2017 đạt 871,065 tỷ đồng, trong khi giá trị vốn hóa của 558 DNNY không đạt chuẩn chỉ đạt 803,065 tỷ đồng.

Theo đó, cổ phiếu CAV của công ty CADIVI thuộc về nhóm cổ phiếu có vốn hóa thị trường loại vừa (mid cap), với số lượng thống kê là 40 doanh nghiệp, tương ứng với tỉ lệ 28.57%.

BAO_CAO_KHAO_SAT_CONG_BO_THONG_TIN_2017_VIETSTOCK_FILI-9

Để đạt được danh hiệu trên, công ty CADIVI đã phải đáp ứng nhiều tiêu chí khắt khe của Hội đồng khảo sát như Tuân thủ quy định về công bố thông tin của Thông tư 155/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, thời điểm cộng đồng đầu tư tiếp nhận thông tin công bố, phải được niêm yết trước thời điểm 01/07/2016…

scan0002

Với vị thế vững chắc đã được công nhận trong ngành tài chính – chứng khoán, cùng với sự minh bạch trong hoạt động kinh doanh trong suốt thời gian qua, công ty CADIVI sẽ phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh của HĐQT đã đặt ra.