MEMBERS

401 Phạm Văn Đồng, ward Tân Hòa, Buôn Ma Thuột City, Daklak Province
(0262) 3762 777
(0262) 3763 777
Lot D1-3, Dai Dong IDZ, Hoan Son, Tien Du, Bac Ninh Province
(022) 2222 0456
(022) 2222 0456
Street No. 2, Hoa Cam ID Zone, Cam Le District – Da Nang City
(0236) 3662339
(0236) 3662379
Bien Hoa 1 Industrial zone - Dong Nai Province
(0251) 3 836165 - 3 836187
(84-251) 3 836444
Bien Hoa 1 Industrial zone - Dong Nai Province
(0251) 3 836200 - 3 836531
(84-251) 3 836452