TPI-Mô hình năng suất tổng thể: Tăng hiệu quả, giảm thiểu lãng phí

  • 09:09, 05/09/2020
  • 1271

Chương trình Năng suất & chất lượng phát sóng định kỳ trên kênh VTV2 đài truyền hình Việt Nam được thực hiện với mục đích tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Năng suất chất lượng đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà quản lý, nhà nghiên cứu và cộng đồng dân cư thông qua việc đẩy mạnh lan tỏa những kết quả và ý nghĩa của Chương trình 712, phổ biến những mô hình doanh nghiệp điển hình đã thành công trong việc áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng nhằm đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước tạo thành phong trào Năng suất chất lượng trong cả nước.


Chúng tôi trân trọng giới thiệu với quý vị chuyên đề TPI-Mô hình năng suất tổng thể: Tăng hiệu quả, giảm thiểu lãng phí trình bày về công ty CADIVI đã phát sóng trong chương trình Năng suất & chất lượng kênh VTV2 vào ngày 04/09/2020.