Thông báo màu mới của vỏ bọc dây VCmo tại thị trường miền Bắc

  • 01:50, 02/09/2020
  • 1692

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


      CTY CỔ PHẦN                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

   ----------~¤~----------                                                           ----------~¤~----------

Số: 4549 / CV-KDTT                                       TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 09 năm 2020

V/v: Thông báo màu mới của vỏ bọc

       dây VCmo tại thị trường miền Bắc

 

Kính gửi:    QUÝ KHÁCH HÀNG

 

Trước tiên, Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam xin chân thành cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm Dây cáp điện mang thương hiệu CADIVI trong suốt thời gian qua.

Để đáp ứng thị hiếu của khách hàng tại thị trường miền Bắc, công ty CADIVI thực hiện thay đổi màu sắc của lớp cách điện và vỏ bọc của các loại sản phẩm dây VCmo như sau:

  • Lớp cách điện: màu xanh, đen đổi thành màu trắng, đỏ.
  • Lớp vỏ bọc: Màu vàng truyền thống đổi thành vàng đậm (xem hình chú thích đính kèm).

vcmo

  • Địa bàn áp dụng: Tại miền Bắc (các tỉnh từ Hà Tĩnh trở ra).
  • Nơi sản xuất: Nhà máy CADIVI Bắc Ninh.

Việc thay đổi màu sắc của lớp cách điện và vỏ bọc trên dây VCmo không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm đồng thời vẫn phù hợp với Tiêu chuẩn TCVN 6610-5, kiểu 6610 TCVN 53 cũng như với Quy chuẩn Quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN và sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN.

 

Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) sẽ bắt đầu lưu hành sản phẩm tại thị trường miền Bắc từ  ngày 03/09/2020. Các sản phẩm được sản xuất trước ngày 03/09/2020 vẫn tiếp tục lưu thông cho đến khi hết.

Công ty CADIVI xin khẳng định việc điều chỉnh này không ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm mang thương hiệu CADIVI đã được người tiêu dùng tín nhiệm, tin tưởng từ trước đến nay. Việc điều chỉnh chỉ nhằm đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng và phát triển thương hiệu CADIVI tại thị trường miền Bắc.

 

Xin chân thành cảm ơn Quý Khách hàng đã tạo điều kiện cho sự phát triển của CADIVI.

 

                                                                                                     TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                              (đã ký)

 

 

                                                                                                       LÊ QUANG ĐỊNH