Thay đổi màu sơn trên má tu rê thành phẩm dây cáp điện CADIVI

  • 09:46, 06/11/2021
  • 918
Ngày 06/11/2021, công ty CADIVI ban hành công văn số 5742/CV-KDTT về việc áp dụng thay đổi màu sơn logo CADIVI trên má tu rê thành phẩm dây cáp điện CADIVI.

5742_001

 

5742_002