Thành tích đạt được

Được Nhà nước tặng thưởng các danh hiệu:

huan_chuong_doc_lap_II_500

  • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Năm 20062008).
  • Bằng khen của Bộ Tài nguyên và Môi trường vì có nhiều thành tích đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ môi trường VN năm 2008, 2009.
  • Bằng khen của Ủy Ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế (2006, 2008, 2009);
  • Bằng khen của Bộ Tư lệnh Hải quân vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cung cấp vật tư điện dự án tổng thể Năng lượng sạch tại Quần đảo Trường Sa (2010).
  • Là thương hiệu sản phẩm được lựa chọn tham gia Chương trình Thương hiệu quốc gia của chính phủ 8 lần liên tục từ 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022.

VN_value_2022

Riêng về lĩnh vực chất lượng, CADIVI đã đạt được:

 

Untitled-1_4