Sứ mệnh, Tầm nhìn

* Sứ mệnh: Cung cấp cho xã hội và cộng đồng những sản phẩm dây cáp điện, thiết bị điện chất lượng cao, an toàn, tiết kiệm điện và thân thiện môi trường.

* Tầm nhìn: Xây dựng CADIVI trở thành một trong những nhà sản xuất dây cáp điện lớn nhất và uy tín nhất tại Đông Nam Á.