Sản phẩm CADIVI được chứng nhận là sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu năm 2016

  • 08:31, 09/01/2017
  • 8288
Vào ngày 06/01/2017, ủy ban nhân dân TP HCM đã tổ chức Lễ trao chứng nhận sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu năm 2016 cho 38 doanh nghiệp của TP HCM, trong đó có công ty CADIVI.

Tiêu chí tham gia chương trình là những sản phẩm - nhóm sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ của Thành phố có khả năng đóng góp vào sự phát triển công nghiệp cũng như sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố, từ đó xây dựng các cơ chế, chính sách để hỗ trợ phát triển các sản phẩm tiêu biểu được bình chọn. Ngoài ra chương trình còn từng bước xây dựng, hình thành danh mục các sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu của Thành phố, làm cơ sở cho các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Thông qua đó, góp phần tạo động lực khuyến khích doanh nghiệp tích cực đổi mới, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh.

Qua hơn 8 tháng làm việc, Sở Công thương chủ trì, phối hợp cùng Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ và các đơn vị có liên quan tiến hành chấm điểm các sản phẩm và nhóm sản phẩm tham gia. Ngày 08/12/2016, Hội đồng bình chọn đã tiến hành chấm điểm và xét chọn các hồ sơ tham gia, theo đó có 38 sản phẩm và nhóm sản phẩm của 30 doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố hồ Chí Minh đạt giải. Công ty CADIVI vinh dự được nhận giải thưởng dành cho nhóm sản phẩm dây cáp (cáp điện lực hạ thế, cáp điện lực trung thế).

IMG_7269

Ông Trịnh Quốc Toản, Phó Tổng Giám đốc công ty CADIVI nhận bằng chứng nhận tại Lễ công bố danh hiệu.

2017-SPCN_ho_tro_TB_TP_HCM