Nhà máy điện mặt trời BP-SOLAR 1

Địa điểm : Ninh Thuận
Thông tin dự án