Hầm Đèo Cả

Địa điểm : Phú Yên - Khánh Hòa
Thông tin dự án