Giới thiệu

Giới thiệu chung

Công ty Dây cáp điện Việt Nam được thành lập từ ngày 06/10/1975 với thương hiệu CADIVI, là một doanh nghiệp chuyên sản xuất các loại dây và cáp điện. Sau khi được cổ phần hóa, CADIVI trở thành một công ty cổ phần từ tháng 9 năm 2007.

Thương hiệu CADIVI
Được thành lập từ năm 1975, công ty chúng tôi luôn quan tâm đến công tác quản lý, bảo vệ, phát triển thương hiệu. Đến nay thương hiệu CADIVI đã trở thành Thương hiệu quốc gia 7 lần liên tục và đạt được nhiều danh hiệu cao quý khác. Đồng thời CADIVI cũng đã được đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới.
Lịch sử hình thành
Công ty CP dây cáp điện Việt Nam – CADIVI được thành lập 06/10/1975. Qua nhiều lần thay đổi tên gọi, hình thức sở hữu, đến ngày 08/08/2007, CADIVI chuyển đổi mô hình hoạt động sang Công ty cổ phần. Trải qua 47 năm xây dựng và phát triển, với triết lý kinh doanh chất lượng sản phẩm là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển, đã tạo ra cho CADIVI những thành tựu nổi bật, trở thành doanh nghiệp dẫn đầu ngành kinh doanh và sản xuất dây cáp điện Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng bình quân về doanh thu 25%, đảm bảo lợi nhuận và chia cổ tức bình quân 30%/năm trong những năm gần đây…
Sứ mệnh, Tầm nhìn
Tổng Giám đốc công ty CADIVI tuyên bố về Tầm nhìn, sứ mệnh
Giá trị cốt lõi
Tổng Giám đốc công ty CADIVI tuyên bố về Giá trị cốt lõi, Tư tưởng cốt lõi & Mục tiêu cốt lõi
Triết lý kinh doanh
Tổng Giám đốc công ty CADIVI tuyên bố về Triết lý kinh doanh
Thành tích đạt được
Trải qua hơn 48 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, CADIVI đã nhận được nhiều bằng khen của Nhà nước cũng như các chứng chỉ hàng đầu về chất lượng sản phẩm