ĐẢNG ỦY CÔNG TY CADIVI TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN, QUY ĐỊNH CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TW ĐẢNG (KHÓA XIII) VÀ CHỦ ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2022

  • 08:38, 11/06/2022
  • 439

Ngày 11/06/2022, Đảng bộ Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) đã tổ chức đợt sinh hoạt toàn Đảng bộ năm 2022 kết hợp học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

 

 

 

 


Buổi sinh hoạt và học tập có sự tham gia của đồng chí Tổng Giám đốc Công ty, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Công ty, cùng toàn thể 126 đảng viên của Đảng bộ Công ty.

Buổi học tập Nghị quyết được thực hiện dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Tần Xuân Bảo - Báo cáo viên cao cấp Thành ủy - nguyên Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

0f61837be3d923877ac8

Các đảng viên của Đảng bộ Công ty CADIVI đã được nghe báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII của Đảng, trọng tâm là: Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37 ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; đồng thời triển khai thực hiện Chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Qua đợt học tập này, cán bộ, đảng viên Công ty CADIVI đã nắm vững những nội dung cơ bản của Kết luận, Quy định Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; nắm vững những chủ trương, quan điểm của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ; từ đó tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, vận dụng trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan của đảng bộ, đơn vị một cách thiết thực, phù hợp và hiệu quả.