ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

  • 02:23, 29/04/2021
  • 938
Ngày 29/04/2021 vừa qua, Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2021 tại TP.HCM.

Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 trong đó tổng doanh thu năm 2020 đạt 10.579 tỷ đồng, vượt kết hoạch 101,8% và tăng 117,15% so với thực hiện năm 2019, lợi nhuận trước thuế đạt 501 tỷ đồng, đảm bảo chia cổ tức 50%. Trong bối cảnh khó khăn chung của đất nước cũng như trên toàn thế giới, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dây cáp điện thì với kết quả đạt được như trên là một nỗ lực lớn của CBCNV toàn công ty.

cd_2021

Đại hội cũng nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty với các chỉ tiêu như sau: Doanh thu là 9.886 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 486 tỷ đồng và cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2021 là 50%.

Năm 2021 công ty sẽ nắm bắt nhanh xu hướng công nghệ, vật liệu, sản phẩm từ các nhà SX thiết bị, cung ứng vật liệu và SX dây cáp điện lớn, để đề xuất sản phẩm nghiên cứu, từ đó dựa vào nhu cầu thị trường trong nước, xuất khẩu, chọn lựa các sản phẩm đề xuất phù hợp để đưa vào nghiên cứu và sản xuất

cd_20211

HĐQT Công ty đã vạch ra chiến lược phát triển Công ty, nhấn mạnh mục tiêu "thực hiện tốt mục tiêu về doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua", từng bước đa dạng hóa sản phẩm, phát triển Công ty trở thành một trong những nhà sản xuất dây cáp điện lớn nhất và uy tín nhất tại Việt Nam.