ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

  • 08:19, 20/04/2020
  • 2550
Ngày 18/04/2020 vừa qua, Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020 tại TP.HCM.

Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 trong đó tổng doanh thu năm 2019 đạt 9.030 tỷ đồng, vượt kết hoạch 101,5% và tăng 105,7% so với thực hiện năm 2018, lợi nhuận trước thuế đạt 627 tỷ đồng, đảm bảo chia cổ tức 50%. Trong bối cảnh khó khăn chung của đất nước đặc biệt là lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dây cáp điện thì với kết quả đạt được như trên là một nỗ lực lớn của CBCNV toàn công ty.

IMG_1648

Đại hội cũng nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu như sau: Doanh thu là 10.392 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 501 tỷ đồng và cổ tức trong năm 2020 là 50%.

Năm 2020 công ty sẽ nắm bắt nhanh xu hướng công nghệ, vật liệu, sản phẩm từ các nhà SX thiết bị, cung ứng vật liệu và SX dây cáp điện lớn, để đề xuất sản phẩm nghiên cứu, từ đó dựa vào nhu cầu thị trường trong nước, xuất khẩu, chọn lựa các sản phẩm đề xuất phù hợp để đưa vào nghiên cứu và sản xuất

HĐQT Công ty đã vạch ra chiến lược phát triển Công ty, nhấn mạnh mục tiêu "thực hiện tốt mục tiêu về doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua". Công ty xác định mục tiêu phát triển đến giai đoạn 2022 có tầm nhìn từng bước vững chắc đa dạng hóa sản phẩm, phát triển công ty trở thành một trong những nhà sản xuất dây cáp điện lớn nhất và uy tín nhất tại Việt Nam.