Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam tổ chức sơ kết công tác sản xuất kinh doanh Quý 1/2014

  • 07:46, 25/04/2014
  • 1913
Ngày 22/4/2014 vừa qua, Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam đã tổ chức họp sơ kết công tác sản xuất kinh doanh Quý 1/2014. Tham dự hội nghị gồm có các ông trong Ban Tổng Giám đốc, các Giám đốc chức năng, Trưởng phó phòng Công ty, các Giám đốc xí nghiệp và Giám đốc chi nhánh. 

Ông Nguyễn Dung – Phó Tổng Giám đốc báo cáo tóm tắt một số mặt công tác SXKD trong Quý 1/2014. Doanh thu Quý I/2014 đạt 1,254 tỷ tăng 56,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế ước đạt 39 tỷ so với cùng kỳ là 21 tỷ tăng 83,5%.

Tại hội nghị các thành viên cùng thống nhất với bảng báo cáo và đưa ra những đóng góp ý kiến cũng như những khó khăn mà các đơn vị đang gặp phải để có kế hoạch làm tốt hơn trong những quý còn lại.

Kết luận của Ông Nguyễn Lộc -Tổng Giám đốc đề ra là để đạt được mục tiêu lợi nhuận của công ty năm 2014 là doanh thu 4.600 tỷ và lợi nhuận trước thuế 160 tỷ tập thể CADIVI phải toàn tâm thực hiện một số các biện pháp sau: Giữ vững thị trường miền Nam, đẩy mạnh thị trường miền Bắc, miềm Trung và Tây Nguyên bằng những chiến lược cụ thể như quảng bá thương hiệu, chính sách về giá, chiết khấu thương mại vv… Đẩy mạnh thị trường Điện lực, dự án quốc phòng, dầu khí phát triển xuất khẩu qua Campuchia, Myanma, xuất khẩu tại chỗ, duy trì xuất khẩu qua Mỹ có chọn lọc theo nhóm sản phẩm..
  
Điều độ sản xuất linh hoạt và cung ứng vật tư kịp thời đảm bảo chất lượng nhằm đáp ứng tiến độ giao hàng cho khách hàng đại lý và 02 chi nhánh. Triển khai và áp dụng các phần mềm mới nhắm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh tốt hơn. 
 
Với sự đoàn kết thống nhất và nỗ lực của toàn thể CBCNV, Công ty CADIVI tin tưởng sẽ vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2014.