CÁP HYBRID

TỔNG QUAN

Cáp Hybrid là loại cáp kết hợp giữa cáp điện và cáp quang trong cùng một cáp.
Cáp được thiết kế để truyền tải tín hiệu quang và điện năng, cấp điện áp lên đến 0,6/1 kV, lắp cố định.
Cáp Hybrid được sử dụng trong các hệ thống camera an ninh, trạm phát wifi, trạm phát 4G, mạng truyền hình HD, hệ thống thông tin trong các tòa nhà và mạng cung cấp điện có xử lý dữ liệu.

 

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

TCVN 8665
TCVN 5935-1/IEC 60502-1
TCVN 6610/IEC 60227
IEC 60793 series; IEC 60794 series
UL 13; ITU-T G652; ITU-T G655; ITU-T G657

NHẬN BIẾT LÕI

CADIVI_Hybrid_Cable_2pp_160504_Print-1

CẤU TRÚC

CADIVI_Hybrid_Cable_2pp_160504_Print-2

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

CADIVI_Hybrid_Cable_2pp_160504_Print-3

– (*)     : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.

– (*)     : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.

CÁP CHUYÊN DỤNG khác

H1Z2Z2-K – 1,5 kV DC

CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

CXE/S 1x6 mm2 – 5 kV

CÁP ĐIỆN SƠ CẤP SỬ DỤNG CHO HỆ THỐNG ĐÈN SÂN BAY RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẮN BĂNG ĐỒNG, VỎ HDPE

5C-FB-JF

Cáp Đồng Trục