CADIVI TIẾP TỤC LẦN THỨ 2 NẰM TRONG DANH SÁCH “50 CÔNG TY NIÊM YẾT TỐT NHẤT VIỆT NAM”DO FORBES VIETNAM BÌNH CHỌN

  • 07:55, 25/10/2016
  • 6142
Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Nam (mã CAV) đã được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM cuối năm 2014 và luôn nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước kể từ khi niêm yết đến nay.

Công ty có mức doanh thu năm 2015đạt 5.671 tỷ, chi trả cổ tức năm 2015 là 30%; và hiện đang là “50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam” năm 2016 do tạp chí chuyên về kinh doanh uy tín của Mỹ –Forbes VN bình chọn.

 

IMG_85624

 

IMG_8565_2

Hình: ông Trịnh Quốc Toản – Phó TGĐ công ty CADIVI (giữa), nhận vinh danh từ Ban tổ chức gồm ông Nguyễn Bảo Hoàng (bên trái), Chủ tịch IDG Ventures kiêm Chủ tịch Forbes VN và ông Phạm Phú Ngọc Trai, cố vấn BBT Forbes Việt Nam.

Danh sách Top 50 công ty niêm yết tốt nhất VN 2016 được áp dụng phương pháp xếp hạng theo tiêu chuẩn của Forbes áp dụng trên toàn cầu, có xét đến yếu tố đặc thù của thị trường Việt Nam. Về định lượng, Forbes Việt Nam dựa trên dữ liệu báo cáo tài chính đã kiểm toán của tất cả công ty niêm yết trên hai sàn HOSE và HNX trong năm tài khóa 2015, xét duyệt theo những tiêu chí: tỷ lệ tăng trưởng kép, tỷ lệ sinh lời ROE, ROC và tăng trưởng EPS ... 

Sau đó, Forbes Việt Nam xem xét độc lập mức độ phát triển bền vững của doanh nghiệp, thương hiệu, chất lượng quản trị, nguồn gốc lợi nhuận trong quá khứ và triển vọng phát triển bền vững…Để được chọn vào danh sách này, các công ty phải có tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận trong vòng 3 năm liên tiếp. Các công ty ứng viên được đánh giá cho điểm dựa trên các chỉ số tăng trưởng kép về doanh thu, lợi nhuận, lợi nhuận trên vốn và lợi nhuận trên cổ phiếu. Đây là những công ty đang tạo ra công ăn việc làm cho người lao động, mang lại lợi ích cho cổ đông và nhà đầu tư, cũng như đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế.