CADIVI chuyển đổi thành công sang hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

  • 09:26, 24/02/2017
  • 10180
Vừa qua, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) đã ban hành Quyết định cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cho Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI). Theo đó, công ty CADIVI đã thực hiện thành công chuyển đổi sang hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến này.

Sau nhiều năm thực hiện Tiêu chuẩn ISO 9001:2008, tháng 9/2015, Tổ chức Tiểu chuẩn hóa Quốc tế đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Trước yêu cầu chuyển đổi trong tình hình mới để cải tiến năng suất – chất lượng theo các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế được cập nhật, Ban lãnh đạo công ty CADIVI đã tổ chức các Chương trình đào tạo Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 với sự tham gia của các lãnh đạo đơn vị trực thuộc.

CADIVI hiện có 3 nhà máy trực thuộc từ miền Trung đến miền Nam đáp ứng yêu cầu của bộ ISO 9001:2015. Việc tách 3 điều khoản vận hành, hỗ trợ và đánh giá hoạt động của bộ tiêu chuẩn này đã phù hợp hơn với thực tế của doanh nghiệp, tạo bước phát triển mới, để đơn vị có thể hoàn thành mục tiêu doanh thu của năm.

ISO_9001-2015

Được biết, đây là thành quả thu nhận được sau đợt triển khai đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 tại các đơn vị của CADIVI do đoàn chuyên gia đánh giá (diễn ra trong 2 ngày 07&08/12/2016) và kết quả thẩm xét hồ sơ chứng nhận của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) thực hiện.

Tiếp cận với các hệ thống quản lý tiên tiến trên thế giới, để chủ động trong việc hội nhập kinh tế quốc tế là điều mà CADIVI đang thực hiện.