Bodaiju residences

Địa điểm : Phnom Penh-Cambodia
Thông tin dự án