Bộ Công Thương xét chọn CADIVI là Doanh nghiệp Xuất khẩu uy tín năm 2015

  • 08:44, 26/12/2016
  • 8067
Để khuyến khích, động viên các doanh nghiệp VN xây dựng uy tín sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có khả năng cạnh tranh và giới thiệu, quảng bá hình ảnh và uy tín của thương nhân Việt Nam với thương nhân nước ngoài, Bộ Công thương đã tổ chức xét chọn danh hiệu Doanh nghiệp Xuất khẩu uy tín năm 2015.
Theo danh sách, 310 doanh nghiệp, tương đương với 324 lượt doanh nghiệp theo ngành hàng cụ thể lọt vào danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2015".
 
Việc bình chọn này được Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ, ngành, Hiệp hội ngành hàng, Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan hữu quan lựa chọn, tổng hợp và đăng tải Danh sách sơ tuyển “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2015 trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công Thương để tham khảo ý kiến công luận.

Để đạt được danh hiệu Doanh nghiệp Xuất khẩu uy tín năm 2015 của Bộ Công thương xét chọn, công ty CADIVI đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nghiêm ngặt, trong đó có các tiêu chí như: Doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp, có lãi trong năm 2015; có kim ngạch xuất khẩu năm 2015 của mặt hàng dây điện và cáp điện đạt mức tối thiểu là 6 triệu USD v.v..

Mời quý vị xem chi tiết về việc CADIVI đạt danh hiệu Doanh nghiệp Xuất khẩu uy tín năm 2015 tại web site của Cục XTTM-Bộ Công thương: http://www.vietrade.gov.vn/tin-tc/6038-cong-bo-danh-sach-tren-310-doanh-nghiep-xuat-khau-uy-tin.html