Nhà máy điện mặt trời Solar Farm Nhơn Hải-Ninh Thuận

Diện tích : 42 ha
Address : Nhơn Hải - Ninh Thuận
PROJECT INFORMATION