Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Thông báo

Quyết định phê duyệt điều chỉnh phương án thoái vốn đầu tư tại Cty CP Dây cáp điện Việt Thái 25/11/2016
Bản cáo bạch Công ty CP Dây cáp điện VN chào báo cổ phiếu ra công chúng 24/11/2016
Thông báo thực hiện quyền mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm 23/11/2016
Thông báo Quyết định bổ nhiệm ông Lê Quang Định làm Tổng Giám Đốc CADIVI 16/11/2016
Thông báo Quyết định nghỉ hưu của ông Nguyễn Lộc 16/11/2016
Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Lộc 14/11/2016
Nghị quyết thông qua kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt bán cổ phiếu ra công chúng của công ty 27/10/2016
Báo cáo giao dịch cổ phiếu Công ty Gelex mua 2.800.000 cổ phần CAV 27/10/2016
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Công Đoàn Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam 27/10/2016
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Công Đoàn Cty CP Dây cáp điện Việt Nam 27/10/2016