Thành viên

Đường số 2, KCN Long Thành, Đồng Nai
0251 3 514166
0251 3 514165
Lô C2-4, đường N7, KCN Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP HCM.
(028) 66.833.602
(028) 37.968.268
Đường số 1, KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, Đồng Nai
0251 3514128
0251 3514120