NHÀ MÁY CADIVI MIỀN ĐÔNG

NHÀ MÁY CADIVI MIỀN ĐÔNG
Thông tin liên lạc
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - Đồng Nai
(0613) 836165 - 836187
(84-613) 836444
Thông tin công ty
Chuyên sản xuất: • Các loại dây & cáp điện trung, hạ áp.