KHU NHÀ Ở CAO CẤP HEMISCO - XALA

Địa điểm : Phố Phúc La, Hà Đông, TP Hà Nội
Thông tin dự án