DÂY CÁP ĐIỆN DÙNG TRONG Ô TÔ & XE GẮN MÁY

TỔNG QUAN

Dây điện bọc nhựa PVC sử dụng cho các mạch điện có điện áp thấp trong xe ô tô và xe gắn máy.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

JASO D611
JIS C 3102
JIS C 3406

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

CADIVI_Automotive_Cable_Brochure_4pp_160428_Print-1

 

 

– (*)     : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.

– (*)     : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.

CADIVI_Automotive_Cable_Brochure_4pp_160428_Print-2

– (*)     : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.

– (*)     : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.

 

CADIVI_Automotive_Cable_Brochure_4pp_160428_Print-4

– (*)     : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.

– (*)     : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.

CÁP CHUYÊN DỤNG khác

H1Z2Z2-K – 1,5 kV DC

CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

CXE/S 1x6 mm2 – 5 kV

CÁP ĐIỆN SƠ CẤP SỬ DỤNG CHO HỆ THỐNG ĐÈN SÂN BAY RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẮN BĂNG ĐỒNG, VỎ HDPE

CÁP HYBRID

CÁP HÀN

CÁP HÀN

5C-FB-JF

Cáp Đồng Trục