Công bố Hợp Chuẩn các loại ống luồn của CADIVI

  • 03:34, 20/01/2014
  • 2579
Vừa qua, Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) đã tiến hành làm các thủ tục Công bố Hợp Chuẩn lại cho sản phẩm ống luồn cứng và ống luồn đàn hồi theo các tiêu chuẩn tương ứng tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest 3).

Đáp ứng theo đúng những quy định của các Cơ quan Quản lý nhà nước, nay Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam xin thông báo đến quý khách hàng, các đối tác, các cơ quan hữu quan bản Công bố Hợp Chuẩn và Giấy chứng nhận hợp chuẩn đối với sản phẩm ống luồn cứng và ống luồn đàn hồi. (link bên dưới).