Cơ sở 2 nhà máy CADIVI Miền Đông

Cơ sở 2 nhà máy CADIVI Miền Đông
Thông tin liên lạc
Đường số 2, KCN Long Thành, Đồng Nai
0251 3 514166
0251 3 514165
Thông tin công ty