Chứng nhận chất lượng

04-10 (CADIVI 01-2019) - Hợp quy QCVN 4:2009/BKHCN Dây cáp điện, dây điện từ (tải về để xem chi tiết các loại sản phẩm) Download
04-10 (CADIVI 03-2018) Hợp quy QCVN 4:2009/BKHCN Cáp không vỏ bọc chống cháy/chậm cháy, cách điện bằng vật liệu liên kết ngang không halogen, ít khói, điện áp danh định đến và bằng 450/750V, ký hiệu CE/FR-LSHF; CE/FRT-LSHF Download
SAA182536 / AS/NZS 5000.1:2005 Inc A1

CV 400; 300; 240; 185; 150; 120; 95; 70; 50; 35; 25 mm2 (0.6/1 kV)

VC 300; 240; 185; 150; 120; 95; 70; 50; 35; 25 mm2 (0.6/1 kV)

Download
SAA-182732-EA / AS/NZS 5000.2:2006 CVVf (450/750V) Download
SAA-182539-EA / AS/NZS 5000.1:2005 Inc A1 CVV 0.5; 16; 10; 6; 4; 2.5; 1.5; 1.0 mm2 (0.6/1 kV) Download
SAA-182537-EA - AS/NZS 5000.1:2005 Inc A1

CV 0.5; 16; 10; 6; 4; 2.5; 1.5; 1.0 mm2 (0.6/1 kV)

VC 16; 10; 6; 4; 2.5; 1.5; 1.0; 0.5 mm2 (0.6/1 kV)

Download
SAA-182525-EA - AS/NZS 5000.2:2006 CVV 1; 1.5; 2.5; 4; 6; 10; 16 mm2 (450/750V) Download
SAA 171691 - AS/NZS 5000.1:2005 Inc A1 CVV 400; 300; 240; 185; 150; 120; 95; 70; 50; 35; 25 mm2 (0.6/1 kV) Download
04-10 (CADIVI 02-2018) - Hợp quy QCVN 4:2009/BKHCN Dây đơn lõi, ruột dẫn đồng cấp 5, cách điện bằng PVC 75 OC (V-75), không có vỏ bọc -VCm; CVm Download
13-16 (CADIVI 01-2016) - Hợp chuẩn TCVN 5935-1-2013 Cáp điện có cách điện dạng đùn dùng cho điện áp danh định bằng 0,6/1 (1,2) kV và 1,8/3 (3,6) kV Download
13-16 (CADIVI 02-2016) - Hợp chuẩn TCVN 5935-1-2013 Cáp điện có cách điện dạng đùn dùng cho điện áp danh định bằng 0,6/1 (1,2) kV và 1,8/3 (3,6) kV​-loại CV, CX, AV, AX Download
14-16 (CADIVI 01-2016) - Hợp chuẩn IEC 60502-1-2009 Cáp điện có cách điện dạng đùn dùng cho điện áp danh định bằng 0,6/1 (1,2) kV và 1,8/3 (3,6) kV Download
14-16 (CADIVI 02-2016) - Hợp chuẩn IEC 60502-1-2009 Cáp điện có cách điện dạng đùn dùng cho điện áp danh định bằng 0,6/1 (1,2) kV và 1,8/3 (3,6) kV​-loại CV, CX, AV, AX Download
15-16 (CADIVI 01-2016) - Hợp chuẩn TCVN 5935-2-2013 Cáp điện có cách điện dạng đùn dùng cho điện áp danh định từ 3,6/6 (7,2) kV đến 18/30 (36) kV Download
15-16 (CADIVI 02-2016) - Hợp chuẩn TCVN 5935-2-2013 Cáp điện có cách điện dạng đùn dùng cho điện áp danh định từ 3,6/6 (7,2) kV đến 18/30 (36) kV-loại CX, CX/WB, AX, AX/WB Download
16-16 (CADIVI 01-2016) - Hợp chuẩn IEC 60502-2-2014 Cáp điện có cách điện dạng đùn dùng cho điện áp danh định từ 3,6/6 (7,2) kV đến 18/30 (36) kV Download
16-16 (CADIVI 02-2016) - Hợp chuẩn IEC 60502-2-2014 Cáp điện có cách điện dạng đùn dùng cho điện áp danh định từ 3,6/6 (7,2) kV đến 18/30 (36) kV-loại CX, CX/WB, AX, AX/WB Download
17-16 - Hợp chuẩn TCVN 5064-1994 và TCVN 5064-1994-SD1-1995 Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không-loại C; M, A, As; AC; ACSR; ACSR/Lz; ACSR/Mz; ACSR/Hz; ACKP, TK; GSW Download
18-16 - Hợp chuẩn TCVN 6483-1999 (IEC 61089-1991 A1-1997) Dây trần có sợi tròn xoắn thành các lớp đồng tâm dùng cho đường dây tải điện trên không-loại A Ax; Ax/Ay, ACSR; ACSR/Lz; ACSR/Mz; ACSR/Hz; ACKP Ax/Syz, TK; GSW Syz Download
19-16 - Hợp chuẩn ASTM B232-B232M-11 Dây nhôm lõi thép được xoắn thành các lớp đồng tâm dùng cho đường dây tải điện trên không-loại ACSR; ACSR/Lz; ACSR/Mz; ACSR/Hz; ACKP Download
20-16 - Hợp chuẩn IEC 60317-13-2010 Sợi dây đồng tròn tráng men, cấp chịu nhiệt 200 - loại EIW Download
21-16 - Hợp chuẩn IEC 60317-7-1990  A1-1997 Sợi dây đồng tròn tráng men, cấp chịu nhiệt 220 - loại EIW, PEI/AIW Download
22-16 - Hợp chuẩn IEC 60317-46-2013 Sợi dây đồng tròn tráng men, cấp chịu nhiệt 240 - loại EIW, PEI/AIW Download
23-16 - Hợp chuẩn TCVN 7675-27-2008 (IEC 60317-27-1998 A1-1999) Sợi dây đồng hình chữ nhật có bọc giấy - loại CCG Download
24-16 - Hợp chuẩn IEC 60331-21-1999 Cáp chống cháy điện áp danh định đến và bằng 0,6/1 kV-loại CV/FR; CXV/FR; CXV/DATA/FR; CXV/DSTA/FR; CXV/AWA/FR; CXV/SWA/FR; CXE/FR; CXE/DATA/FR; CXE/DSTA/FR; CXE/AWA/FR; CXE/SWA/FR; CXV/FR-LSHF; CXV/DATA/FR-LSHF; CXV/DSTA/FR-LSHF; CXV/AWA/FR-LSHF; CXV/SWA/FR-LSHF; CXE/FR-LSHF; CXE/DATA/FR-LSHF; CXE/DSTA/FR-LSHF; CXE/AWA/FR-LSHF; CXE/SWA/FR-LSHF. Download
25-16 - Hợp chuẩn BS 6387-2013 Cáp chống cháy điện áp danh định đến và bằng 0,6/1 kV-loại CV/FR; CXV/FR; CXV/DATA/FR; CXV/DSTA/FR; CXV/AWA/FR; CXV/SWA/FR; CXE/FR; CXE/DATA/FR; CXE/DSTA/FR; CXE/AWA/FR; CXE/SWA/FR. Download
26-16 - Hợp chuẩn AS-NZS 3560.1-2000 Cáp điện vặn xoắn, cách điện bằng XLPE điện áp làm việc đến và bằng 0,6/1 (1,2) kV-loại LV-ABC Download
27-16 - Hợp chuẩn TCVN 6447-1998 Cáp điện vặn xoắn, cách điện bằng XLPE điện áp làm việc bằng 0,6/1 kV-loại LV-ABC Download
05 & 06-18-Hợp chuẩn BS-EN 61386 Ống luồn cứng và đàn hồi bằng Polyvinyl Clorua dùng cho quản lý cáp Download
16-18 (CADIVI 01-2018)-Hợp chuẩn IEC 60332-3-22:2009 Cáp điện chậm cháy cấp A Download
17-18 (CADIVI 01-2018)-Hợp chuẩn BS-EN 50182:2001 Dây nhôm hợp kim, lõi thép - AL4/ST6C Download
CE certificate (EN 50525-2-31:2011/EN 50525-1:2011) Single core PVC insulated cords (non-sheathed cables for fixed wiring), rated voltage 450/750 V Download
CE certificate (EN 50525-2-11:2011/EN 50525-1:2011) Flexible cables (cords) - PVC sheath and insulated, rated voltage 300/500V Download
ISO 9001:2015 Chứng nhận Hệ thống QLCL phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015 Download