CÁP HYBRID

TỔNG QUAN

Cáp Hybrid là loại cáp kết hợp giữa cáp điện và cáp quang trong cùng một cáp.
Cáp được thiết kế để truyền tải tín hiệu quang và điện năng, cấp điện áp lên đến 0,6/1 kV, lắp cố định.
Cáp Hybrid được sử dụng trong các hệ thống camera an ninh, trạm phát wifi, trạm phát 4G, mạng truyền hình HD, hệ thống thông tin trong các tòa nhà và mạng cung cấp điện có xử lý dữ liệu.

 

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

TCVN 8665
TCVN 5935-1/IEC 60502-1
TCVN 6610/IEC 60227
IEC 60793 series; IEC 60794 series
UL 13; ITU-T G652; ITU-T G655; ITU-T G657

NHẬN BIẾT LÕI

CADIVI_Hybrid_Cable_2pp_160504_Print-1

CẤU TRÚC

CADIVI_Hybrid_Cable_2pp_160504_Print-2

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

CADIVI_Hybrid_Cable_2pp_160504_Print-3

CÁP HYBRID (CÁP ĐIỆN KẾT HỢP CÁP QUANG) khác

Chưa có sản phẩm nào